dimecres, 13 de setembre de 2017

Benvinguts als curs 2017-2018


Des de la comissió de la biblioteca us donem la benvinguda al nou curs escolar.

La biblioteca entrarà en funcionament el dilluns 2 d’octubre en l’horari habitual dels dos esbarjos. Aquesta és la distribució de les responsables del servei de biblioteca.

Curs 2017-2018
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
1r PATI

Dolors Molins
Mariona Mercadé
M. Carme Farré
Mariona Mercadé
Dolors Molins
2n PATI

M. Carme Farré
Mariona Mercadé
M. Carme Farré
Dolors Molins
M. Carme Farré

Els alumnes que necessiteu que el centre els presti llibres comuniqueu-ho al vostre tutor i adreceu-vos a la coordinadora, M. Carme Farré,  perquè us els faciliti com més aviat millor.

Trobareu la llista de les lectures obligatòries de les matèries de llengua en aquest bloc més endavant.

És important que tots fem un bon ús de la biblioteca i s’exigeix el compliment de les normes següents:

1.      Entrar en ordre i silenci a la biblioteca.

2.      No es pot utilitzar mòbil.

3.      Es pot utilitzar portàtil només per a fer deures. Hi haurà un espai reservat.

4.      S’ha d’estar en silenci per a crear un ambient idoni de treball i respecte.

5.      No es pot entrar i sortir de la biblioteca durant tota l’estona que dura l’esbarjo.

6.      Abans de marxar, cal deixar la taula i la cadira perfectament ordenats i nets.

En cas contrari, aplicarem els protocols sancionadors que regeixen la vida del centre recollits a les NOFC.